Trybunał Konstytucyjny w wyroku w sprawie o sygn. akt: K 6/14 uznał, że przepisy pozwalające sądowi kierować do ośrodka w Gostyninie osoby z zaburzeniami psychicznymi, stwarzające zagrożenie życia, zdrowia i wolności seksualnej innych osób, za zgodne z konstytucją. Prezes TK w ustnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że jest to ośrodek terapeutyczny, jak przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym i nie można tutaj mówić o podwójnym karaniu za ten sam czyn. Podkreślił ścieranie się dwóch bardzo ważnych wartości: wolności z ochroną życia i zdrowia. Zwrócił uwagę, że ustawa ma na celu dać wymiarowi sprawiedliwości narzędzia ochrony osób, które najczęściej są zupełnie przypadkowe, przed najgroźniejszymi przestępcami z zaburzeniami psychicznymi.