Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 23 maja 2016 roku podjął uchwałę dotyczącą spadkobierców, którym grozi odpowiedzialność za długi podatkowe spadkodawcy. Z uchwały wynika, że decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy przewidziane w art. 100 Ordynacji podatkowej ma charakter deklaratoryjny, a więc nie stosuje się w jej przypadku trzyletniego terminu wynikającego z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że fiskus ma 5 lat wydanie takiej decyzji (sygn. akt II FPS 6/15).