Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku w sprawie  o sygn. akt: II FSK 941/14,  dotyczącej określenia momentu powstania obowiązku podatkowego wskazał, że w przypadku darowizny środków pieniężnych, która dokonywana jest w transzach, obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie spełnienia całego świadczenia w wykonaniu umowy darowizny tj. wpłaty ostatniej transzy.