Zgodnie z nowelizacją, która weszła w życie w dniu 1 września 2016 r. przedsiębiorca, zanim dopuści nowego pracownika do stanowiska, będzie musiał podpisać z nim stosowną umowę o pracę. W przypadku, kiedy pracodawca nie będzie miał takiej możliwości, wówczas ma obowiązek potwierdzić pracownikowi na piśmie podstawowe elementy umowy tj. ustalenia co do jej stron, rodzaju a także wynagrodzenia, miejsca i czasu pracy. Zgodnie z art. 104 § 3 Kodeksu pracy pracodawca będzie miał obowiązek zaznajomić nowego pracownika z regulaminem obowiązującym w firmie. Przedsiębiorca, który nie wypełni wskazanych obowiązków, zgodnie ze zmienionym art. 281 Kodeksu pracy będzie podlegał grzywnie w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.