Tylko w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od 1 stycznia powinniśmy szukać danych o prowadzących działalność gospodarczą. Od tego dnia wójt, burmistrz i prezydent miasta przestali być organami ewidencjonującymi działalność firm. Swoje rejestry samorządy miały obowiązek przesłać do końca 2011 r. do CEIDG. W ostatniej chwili z przenosinami uporała się Warszawa, w której było zarejestrowanych pół miliona firm.