Adwokat Mariusz Ratajczak

Adwokat Mariusz Ratajczak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Zielonogórskiej Izby Adwokackiej (ukończona aplikacja adwokacka i zdany z 4 miejscem w Polsce państwowy egzamin zawodowy). Członek Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich. Sędzia Okręgowego Sądu Łowieckiego w Polskim Związku Łowieckim.

Od co najmniej 15 lat czynnie zajmuje się praktyką stosowania prawa. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i karnym, reprezentuje również w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz przed Sądami pracy. Nieobce są mu liczne dziedziny prawa administracyjnego i podatkowego. Liczne grono jego klientów, to zarówno osoby indywidualne, jak i firmy (przedsiębiorcy) prowadzący działalność gospodarczą we wszelkich formach organizacyjno - prawnych. Wszystkim swoim Klientom zapewnia wysoką jakość usług i porad prawnych. Jest człowiekiem sukcesu, o szerokich zdolnościach interpersonalnych, które doskonale sprawdzają się na salach sądowych oraz w negocjacjach między stronami o spornych interesach.

W grudniu 2012 roku Kancelaria mecenasa Mariusza Ratajczaka wygrała prestiżowy konkurs zorganizowany przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej i otrzymała tytuł AMBASADORA MAŁEGO BIZNESU oraz Statuetkę Ambasadora.

Ponadto adwokat Mariusz Ratajczak jest objęty ubezpieczeniem zawodowym na sumę 1.000.000,00 Euro (słownie: jeden milion Euro), co stanowi 4.464.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na sumę 250.000,00 Euro (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy Euro), co stanowi 1.116.000,00 zł (słownie: milion sto szesnaście tysięcy złotych). Stosowny certyfikat zawarcia umowy ubezpieczenia znajduje się w zakładce "Wydarzenia".

Współpracuje z wieloma prawnikami i kancelariami z całej Polski. Dodatkowo wieloletnia współpraca z kontrahentami oraz prawnikami na gruncie prawa niemieckiego pozwoliła mu na wypracowanie profesjonalnej pomocy prawnej także na płaszczyźnie spraw międzynarodowych.

Wyszukiwarka

Licznik: 746599
Wykonanie i Design: Elka Systemy Informatyczne

Kancelaria Adwokacka Mariusz Ratajczak

  • ul. Piłsudskiego 28/1 67-100 Nowa Sól
    Mariusz.Ratajczak@adwokatura.pl
  • tel. + 48 68 459-34-50
    fax +48 68 459-34-51