Obsługa przedsiebiorców

 

Obszar działalności Kancelarii w zakresie obsługi podmiotów działalności gospodarczych obejmuje m.in.:

  • prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej (możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego)
  • sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo
  • przygotowywanie projektów umów oraz negocjowaniem i konsultowaniem przedstawionych do analizy kontraktów
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (komunikacyjnych, osobowych, majątkowych) od zakładów ubezpieczeń i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody;
  • przygotowywanie umów o pracę, oraz porozumień odnośnie rozwiązania umów o pracę;
  • przygotowanie regulaminów pracy i opisów praw i obowiązków dla poszczególnych stanowisk
  • windykacja należności
  • reprezentowanie przed wszelkimi sądami, organami egzekucyjnymi oraz urzędami
  • prowadzeni postępowania upadłościowego i naprawczego, w tym negocjacje z wierzycielami lub dłużnikami

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress