Adwokat Patrycja Lipińska – Sołtysiak

 

713x int

W 2013 roku ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest członkiem Zielonogórskiej Izby Adwokackiej od 2013 roku – najpierw jako aplikant adwokacki, a następnie jako adwokat. W roku 2017 zdała z wyróżnieniem egzamin adwokacki, uzyskując ocenę celującą z części dotyczącej prawa karnego.  W kręgu jej zainteresowań znajduje się jednak nie tylko prawo karne (w tym zagadnienia prawa karnego skarbowego), ale również prawo cywilne, handlowe i administracyjne. Stale poszerza zakres swojej wiedzy i kompetencji. W roku 2017 odbyła VI Zawodowe Szkolenie Mediatorów przeprowadzone przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, w wyniku czego uzyskała tytuł zawodowego mediatora, a jednocześnie pozyskała dodatkowe umiejętności w zakresie negocjacji i polubownego rozstrzygania sporów. Jej pasją jest także psychologia. W roku 2014 ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia Uniwersytetu Szczecińskiego i uzyskała tytuł magistra. Uzyskane podczas studiowania tego kierunku wiedza i umiejętności są przez nią wykorzystywane niezwykle często w codziennej pracy adwokata, i to nie tylko z uwagi na nierzadkie przenikanie się elementów związanych z psychologią do prowadzonych postępowań sądowych i pozasądowych, ale również wobec przejawiania przez nią większej empatii i zrozumienia dla klienta, czy wreszcie wobec możliwości wykorzystania przyswojonych mechanizmów w prowadzonych przesłuchaniach czy też w samym procesie negocjacji. Dbając o interesy swoich klientów, z niesłabnącym zaangażowaniem, poszukuje korzystnych dla nich rozwiązań i udziela wsparcia w gąszczu stale zmieniających się przepisów.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress