Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią żony

 

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 października 2010 r (III CZP 76/10) uznał, iżwięź rodzinna jest dobrem osobistym. Za jej zerwanie w skutek śmierci osoby bliskiej wywołanej przestępstwem członkom rodziny należy się zadośćuczynienie pieniężne.

 

Sąd Najwyższy w odpowiedzi skierowanej na zapytanie prawne przez Sąd II instancji uznał, iż art. 24 § 1 kc nie stanowi samodzielnej podstawy do przyznania zadośćuczynienia pieniężnego, albowiem w przepisie tym ustawodawca wskazał, iż odszkodowania czy też zadośćuczynienia można żądać ”na zasadach przewidzianych w kodeksie”. Dalej ustawodawca materię w zakresie odszkodowania i zadośćuczynienia uregulował w art. 445 kc – uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia oraz 448 kc naruszenie wszystkich innych dóbr osobistych. W ocenie Sądu Najwyższego do dóbr tych należy także więź rodzinna między najbliższymi, której zerwanie przez śmierć wywołaną bezprawnym działaniem wywołuje dotkliwe skutki.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress