Umorzone odsetki to przychód kredytobiorcy

 

Z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2008 roku (IBPB2/415-178/08/BJ/KAN-821/01/08/K AN-3740/04/08) wynika, iż jeżeli bank umarza wcześniej naliczone odsetki, to dana osoba uzyskuje przychód, który powinna opodatkować.

W przedmiotowej sprawie podatnik zawarł z bankiem ugodę, w której wynegocjował zasady spłaty swojego zadłużenia z tytułu przeterminowanego bezgotówkowego kredytu. Podatnik wywiązał się z nich i w związku z tym bank częściowo zredukował naliczone wcześniej odsetki. Wystawił też kredytobiorcy informację PIT-8C, w której wykazał jego dochód. Izba uznała, że było to prawidłowe postępowanie. Kredytobiorca osiągnął bowiem dochód z innych źródeł, który powinien wykazać w zeznaniu rocznym. Gdyby natomiast ugoda dotyczyła obniżenia odsetek, które jeszcze nie były wymagalne, wówczas opodatkowanie by nie wystąpiło. Wówczas byłaby to neutralna podatkowa zmiana umowy kredytowej.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress