Nowości w rozdzielności majątkowej

 
W dniu 20.01.2008 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej krio) polegająca na dodaniu do art. 52 mówiącego o możliwości sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami § 1a, który przewiduje, iż „Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.”. Zmiana ta wynika z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dotychczas rozdzielności majątkowej mógł żądać każdy z małżonków z ważnych powodów. Celem tej nowelizacji jest umożliwienie sięgnięcia do majątku wspólnego w przypadku niewypłacalności jednego z małżonków. Do tej pory możliwość taka bez zgody drugiego małżonka była tylko wówczas, gdy ogłoszono upadłość małżonka będącego przedsiębiorcą. Wówczas bowiem powstaje z mocy prawa rozdzielność majątkowa między małżonkami. Ta instytucja okazała sie jednakże niewystarczająca dla pojedynczych i drobnych wierzycieli. Nowela wprowadziła także nowy art. 52 § 3 krio, który stanowi, że w razie ustanowienia rozdzielności na żądanie wierzyciela małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po podzieleniu majątku wspólnego lub zaspokojeniu wierzytelności lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress