Strafferett

 

Kontorets virksomhet innen strafferett omfatter bl.a.:

  • juridisk rådgivning;
  • forsvar ved alle stadier av strafferettslig prosedyre (forberedelse, rettssaker i domstoler i alle instanser, straffullbyrdelse);
  • representering av interesser til fornærmede og sivile saksøkere foran alminnelige domstoler;
  • utarbeidelse og innlevering av prosesskriv/begjæringer;

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress